Dizenjim & Montim

u gjendemi pran me shërbime si dizenjim apo instalim të akuariumeve tuaja.

Nëse keni planifikuar të ndërtoni një akuarium në ambientin tuaj, ne ju gjendemi pran duke dizenjuar dhe përllogaritur gjithë komponentët e akuariumit tuaj. Xhami , ndriçimi, filtrimi si dhe mbajtësin e tij.

Nëse keni blerë apo keni marrë dhuratë një akuarium, ne ju gjendemi pranë me shërbimin e montimit dhe startimit të tij. Siç dihet para se të futen në të peshqit duhet krijuar balanca biologjike.