Mirëmbajtje

Ne ju gjendemi pran me shërbimet periodike si pastrime akuariumi, pompe apo krasitje të bimëve etje.

Gjat pastrimit të akuariumit apo pompës e rëndësishme është ruajtja e balancës bakteriale e kimike. Eksperienca dhe njohuritë që kemi na bëjnë kompetent per kryerjen sa me profesionalisht të shërbimeve të mirëmbajtjes