Bëni akuariumin tuaj një sukses
Le të bëhet e vërtetë ëndrra e një akuariumi që funksionon mirë me vetëm 3 hapa themelorë!

Akuariumi i duhur Bimët e duhura Peshku i duhur
Akuariumi juaj ose akuariumi, që keni ndërmend të blini, është thelbësor për llojin e bimëve dhe peshqve që mund të zgjidhni.

3 nivele të ndryshme të dritës

Drita – Sa më e mirë të jetë drita, aq më shumë bimë mund të zgjidhni. Ju duhet të zbuloni se sa lumen ka llamba juaj, krahasuar me litra ujë.
Kujdesi për bimët Tropica

Plehrat dhe CO2 – Të gjitha bimët kanë nevojë për ushqim! Ju mund të ofroni ushqim nga fundi në rrënjë (substrat), përmes ujit me pleh të rrjedhshëm; megjithatë, plehut më të rëndësishëm për bimët e akuariumit i shtohet CO2. Plehra shtohet për të siguruar rritje optimale të bimëve, dhe alga minimale.
Lëvizja e ujit Ripples Surface – Të gjitha akuariumet përfitojnë nga lëvizja dhe filtrimi i ujit, pasi eliminon bakteret dhe grimcat, të cilat mund të jenë të dëmshme për bimët dhe peshqit.