Edison Toro

Chief Executive Officer
E-mail: toro.edison@gmail.com
Brief info

Me një përvojë të gjatë në fushën e akuariumeve , kultivimin e peshkut dekorativ po ashtu dhe bimëve të akuariumit.

Me një përvojë të gjatë në fushën e akuariumeve , kultivimin e peshkut dekorativ po ashtu dhe bimëve të akuariumit.